Порядок звернення

до прокуратури Миколаївської області

 

Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено статтею 40 Конституції України.

Організація роботи із зверненнями громадян у прокуратурі Миколаївської області здійснюється згідно вимогам Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», а також наказів Генерального прокурора України, якими затверджено порядок роботи із зверненнями в органах прокуратури.

Згідно з положеннями Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 органи прокуратури позбавлені права на проведення перевірок в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів. Вказаний Закон передбачає, що органи прокуратури виконують функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

З урахуванням викладеного та вимог статті 16 Закону України «Про звернення громадян» прокуратура області рекомендує скарги на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подавати у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Крім того, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який приймає та розглядає звернення громадян щодо відносин, які виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Звертаючись із заявою до прокуратури Миколаївської області, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Згідно вказаної статті Закону, у редакції Закону України від 02.07.2015 №577, яка набрала чинність 28.10.2015, звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку за контактними телефонами прокуратури області (0512) 47-25-57 або (0512) 47-09-11 та приймається  посадовою особою відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

Письмове звернення надсилається поштою на адресу прокуратури області: 54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 28, або передається громадянином до прокуратури області особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

У прокуратурі Миколаївської області прийом громадян здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів у робочий час щодня.

У разі звернення на особистий прийом громадянин повинен надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, які мають бути оформлені у встановленому законом порядку.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції прокуратури, посадова особа, яка веде прийом, надає відповідні роз’яснення.

Крім того громадянин може залишити звернення у зручний для нього час та день у скриньці «Для скарг і заяв», яка встановлена у прокуратурі області на першому поверсі.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет на електронну скриньку zvern@myk.gp.gov.ua, яка створена для роботи з електронними зверненнями.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються (стаття 17 Закону України «Про звернення громадян»).

Первинні звернення розглядаються місцевими прокуратурами. У прокуратурі області звернення до провадження приймаються після прийняття рішення керівниками місцевих прокуратур.

Громадяни  можуть подавати свої звернення (заяви та скарги) до органів прокуратури за місцем роботи та проживання шляхом звернення як до місцевих прокуратур, так і до їх відділів, які діють у кожному місті та районному центрі на базі раніше існуючих міських, районних та міжрайонних прокуратур.

Прийом громадян як у місцевих прокуратурах, так і у їх територіальних підрозділах, здійснюється упродовж дня за графіками, затвердженими керівниками місцевих прокуратур.

Електронні звернення до місцевих прокуратур громадяни можуть надсилати на наступні адреси:

Назва прокуратури
Електронна адреса

Телефони „Гарячої лінії”

Миколаївська місцева прокуратура № 1 centr@myk.gp.gov.ua (0512) 47-29-19, (0512) 47-29-11
Миколаївська місцева прокуратура № 2 korabel@myk.gp.gov.ua (0512) 60-03-13
Баштанська місцева прокуратура bashtan@myk.gp.gov.ua (05158) 2-76-80
Вознесенська місцева прокуратура voznes@myk.gp.gov.ua (05134) 3-23-84
Первомайська місцева прокуратура pervom@myk.gp.gov.ua (05161) 4-36-07