Порядок звернення

до Миколаївської обласної прокуратури

 

Важлива інформація !

Шановні заявники та запитувачі інформації !

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 на усій території України встановлено карантин.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, відповідно Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», уведеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 та від 13.03.2020 № 147, ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО ДОПУСК ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ.

У зв’язку з цим на час дії карантину ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЗАЯВНИКІВ, ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ.

Звернутися до Миколаївської обласної прокуратури Ви можете із зверненнями:

       - поштою (вул. Спаська, 28, м. Миколаїв, 54030);

       - електронною поштою ([email protected]);

       - за телефоном «гарячої лінії» (093) 617 30 34 та приймається посадовою особою відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів (з 08.00 до 12.00, з 12.45 до 17.00, у п'ятницю до 15.45);

       - через «Скриньку», встановлену у приміщенні обласної прокуратури (з центрального входу).

  

ДЯКУЄМО ЗА ПОРОЗУМІННЯ!

БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я ВАМ ТА ВАШИМ РОДИНАМ!

 

 

Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено статтею 40 Конституції України.

Розгляд звернень та особистий прийом є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Організація роботи із зверненнями громадян у Миколаївській обласній прокуратурі здійснюється згідно вимогам Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», наказу Генерального прокурора від 06.08.2020 №363 «Про організацію роботи органів прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень і запитів та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 №363.

З набранням чинності Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 органи прокуратури не уповноважені проводити перевірки в порядку нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також з 30.09.2016 позбавлені повноважень щодо представництва інтересів громадянина в суді (Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 02.06.2016, який набрав чинності 30.09.2016, стаття 131-1 Конституції України, у редакції від 30.09.2016).

З урахуванням викладеного та вимог статті 16 Закону України «Про звернення громадян» обласна прокуратура рекомендує скарги на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подавати у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Також, звертаємо увагу заявників, що, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування передбачений статями 303-307 Кримінального процесуального кодексу України. Такі скарги розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду.

Звертаючись з письмовою заявою до органів обласної прокуратури, необхідно дотримуватись вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку за контактними телефонами обласної прокуратури (093) 617 30 34 та приймається посадовою особою відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

Письмове звернення надсилається поштою на адресу обласної прокуратури: вул. Спаська, 28, м. Миколаїв, 54030, або передається громадянином до обласної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Крім того громадянин може залишити звернення у зручний для нього час та день у скриньці «Для скарг і заяв», яка встановлена в обласній прокуратурі на першому поверсі адмінбудівлі.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет на електронну скриньку [email protected], яка створена для роботи з електронними зверненнями.

Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником із зазначенням дати. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст. ст. 5, 16 Закону).

Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Звернення в інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб подається їхніми законними представниками.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (стаття 8 Закону).

У Миколаївській обласній прокуратурі прийом громадян здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 09.00 до 12.00 та з 12.45 до 16.00 ( у п’ятницю до 15-00).

Працівники відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів організовують особистий прийом керівника обласної прокуратури, першого заступника, заступників керівникам обласної прокуратури, зокрема вивчають підстави для проведення особистого прийому (зміст порушеного питання, наслідки розгляду попередніх звернень, прийняті рішення тощо).

Особистий прийом громадян першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури здійснюється згідно з графіком, затвердженим керівником обласної прокуратури.

Вказані посадові особи здійснюють особистий прийом громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівниками самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури, керівниками окружних прокуратур.

Прийом громадян керівником обласної прокуратури здійснюється за попереднім записом.

Попередній запис громадян на особистий прийом до керівника обласної прокуратури розпочинається на наступний день після проведення ним особистого прийому та завершується за п'ятнадцять днів до передбаченої графіком дати здійснення прийому.

Прийом громадян керівником обласної прокуратури здійснюється за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їхніх дій чи рішень.

Працівники відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за відсутності підстав для прийому керівництвом обласної прокуратури надають громадянам відповідні роз’яснення.

Розгляд заяв та особистий прийом громадян з питань кримінального провадження здійснюється з урахуванням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються (стаття 17 Закону України «Про звернення громадян»).

Первинні звернення розглядаються окружними прокуратурами.

У обласній прокуратурі звернення до провадження приймаються після прийняття рішення керівниками окружних прокуратур.

Громадяни можуть подавати свої звернення (заяви та скарги) до органів прокуратури за місцем роботи та проживання шляхом звернення як до місцевих (окружних) прокуратур, так і до їх відділів, які діють у кожному місті та районному центрі на базі раніше існуючих міських, районних та міжрайонних прокуратур.

Прийом громадян як в окружних прокуратурах, так і у їх територіальних підрозділах, здійснюється упродовж дня за графіками, затвердженими керівниками окружних прокуратур.

Електронні звернення до окружних прокуратур громадяни можуть надсилати на наступні адреси або :

 

Назва прокуратури Електронна адреса

Телефони „Гарячої лінії”

Окружна прокуратура міста Миколаєва [email protected] (099) 909 50 64
Миколаївська окружна прокуратура [email protected] (0512) 37 77 27, (097) 931 14 76
Баштанська окружна прокуратура [email protected] (05158) 2-76-80
Вознесенська окружна прокуратура [email protected] (05134) 3-23-84
Первомайська окружна прокуратура [email protected] (05161) 5-23-55, 7-55-73

Крім того, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який приймає та розглядає звернення громадян щодо відносин, які виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.