Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Порядок звернення

до Миколаївської обласної прокуратури

 

Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено статтею 40 Конституції України.

Розгляд звернень та особистий прийом є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Організація роботи зі зверненнями громадян у Миколаївській обласній прокуратурі здійснюється згідно з вимогами Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», наказу Генерального прокурора від 06.08.2020 №363 «Про організацію роботи органів прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень і запитів та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 №363.

З набранням чинності Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 органи прокуратури не уповноважені проводити перевірки в порядку нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також з 30.09.2016 позбавлені повноважень щодо представництва інтересів громадянина в суді (Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 02.06.2016, який набрав чинності 30.09.2016, стаття 131-1 Конституції України, у редакції від 30.09.2016).

З урахуванням викладеного та вимог статті 16 Закону України «Про звернення громадян» обласна прокуратура рекомендує скарги на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подавати у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до вимог чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Також звертаємо увагу заявників, що порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування передбачений статями 303-307 Кримінального процесуального кодексу України. Такі скарги розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду.

Звертаючись з письмовою заявою до органів обласної прокуратури, необхідно дотримуватись вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Запити на інформацію подаються:
-    усно: телефон (0512) 533633, (093) 6173034, (095) 7184077, (097) 8996355, (097) 8995800;
-    на адресу електронної пошти: [email protected];
-    письмово: вул. Спаська, 28, м. Миколаїв, 54006.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку за контактними телефонами обласної прокуратури (0512) 533633, (093) 6173034, (095) 7184077, (097) 8996355, (097) 8995800 та приймається посадовою особою відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

Письмове звернення надсилається поштою на адресу обласної прокуратури: вул. Спаська, 28, м. Миколаїв, 54006, або передається громадянином до обласної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Крім того громадянин може залишити звернення у зручний для нього час та день у скриньці «Для скарг і заяв», яка встановлена в обласній прокуратурі на першому поверсі адміністративної будівлі.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет на електронну скриньку [email protected], яка створена для роботи з електронними зверненнями.

Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником із зазначенням дати. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст. ст. 5, 16 Закону).

Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Звернення в інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб подається їхніми законними представниками.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (стаття 8 Закону).

Звернення до окружних прокуратур громадяни можуть надсилати на нижчезазначені адреси або за допомогою засобів телефонного зв’язку:  

Назва прокуратури

Електронна адреса

Телефони „гарячої лінії”

Окружна прокуратура міста Миколаєва

[email protected]

(0512) 533-637,

(099) 909 50 64

Миколаївська окружна прокуратура

[email protected]

(0512) 533-638,

(097) 931 14 76

Баштанська окружна прокуратура

[email protected]

(05158) 2-76-80

Вознесенська окружна прокуратура

[email protected]

(05134) 3-50-03

Первомайська окружна прокуратура

[email protected]

(05161) 7-55-73

Крім того, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який приймає та розглядає звернення громадян щодо відносин, які виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.