20.09.2021

Результати виконання практичного завдання кандидатами на вакантні посади в Миколаївській обласній прокуратурі

                        

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Миколаївської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня проведено перший етап добору – виконання практичного завдання.

На засіданні кадрової комісії перевірено виконані кандидатами практичні завдання та виставлені ЗАГАЛЬНІ БАЛИ, які затверджені відповідним рішенням комісії.

Відповідно до  розділу VІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 у разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.

Скарга подається особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

У разі надсилання на електронну пошту Комісії документи оформлюються за правилами, визначеними у пунктах 2, 3 розділу IV цього Порядку.

Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

Про прийняте рішення письмово повідомляється кандидат шляхом направлення листа на електрону пошту, вказану ним у заяві.

Повторні скарги та від інших осіб, а також подані з порушенням установленого строку та порядку не приймаються і не розглядаються.

Адреса електронної пошти Комісії: dobir@myk.gp.gov.ua

РЕЙТИНГ

 

 

кількість переглядів: 2303