05.10.2021

ОГОЛОШЕННЯ щодо перенесення другого етапу добору на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів Миколаївської обласної прокуратури в порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня

                       

05 жовтня 2021 року Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Миколаївської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія) за результатами розгляду заяви кандидата на посаду Зінича Г.В. та доданих до неї документів визнала поважність причини його неявки та прийняла рішення про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну проходження співбесіди.

ГРАФІК

Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.

Співбесіда складається з таких етапів:

–   дослідження матеріалів електронної справи кандидата;

–   обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;

–   оцінювання кандидата.

Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.

Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:

– професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;

  • ефективність роботи на посаді прокурора;
  • досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);
  • моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.

Співбесіда проходитиме в Миколаївській обласній прокуратурі (малий зал засідань) за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 28.

Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу участь у ньому.

За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну проходження співбесіди.

У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапу добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.: 47-19-93 або на електронну пошту кадрової комісії: dobir@myk.gp.gov.ua.

Перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.

кількість переглядів: 2734